Indledning

Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en mulighed for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at støtte barnet i at sætte ord og begreber på de oplevelser, det har i dagligdagen.


Mål

  • Barnet skal kunne udvikle dets sprog i hverdagens aktiviteter.
  • At støtte og udvikle barnets interesse og nysgerrighed for tegn, symboler, bogstaver og tal
  • Barnet skal udfordres til sproglig aktivitet.


Aktiviteter

For at understøtte barnets nysgerrighed og eksperimentering med sproget, skal der i institutionen altid være lettilgængeligt og inspirerende materiale der appellerer til både børn og voksne. Det er vigtigt, at man som voksne deltager med lyst og engagement og tør bruge sig selv, da det har en afsmittende virkning på barnet. Legen i sin grundform rummer alle de vigtigste elementer for at barnet kan lære, afprøve og nyde og derigennem styrke sig selv. Barnet skal gennem legen støttes i at udvikle sproget, så det passer i forskellige sammenhænge og situationer – eks. problemløsning.


Fysisk læringsrum

I institutionen skal såvel det indendørs som det udendørs ”rum” prioriteres højt. Der skal være mulighed for arbejdsro, fordybelse og motoriske udfoldelser.


Psykisk læringsrum

I institutionen skal barnet mødes på det udviklingsniveau, hvor det befinder sig og støttes i at udvikle sig videre. Barnet skal føle at det er noget specielt og mødes med tillid, accept og forståelse. Barnet skal opleve en tryg og genkendelig hverdag, hvor der er rum og tid til at udtrykke sig selv.


Tegn

Når vi ser efter om barnet udvikler sig sprogligt, ser vi efter følgende tegn:

  • Om barnet har lyst til at bruge sproget
  • Om barnet udbygger sit ordforråd og sin sproglige forståelse
  • Om barnet frit henvender sig til andre børn og voksne
  • Om barnet udvikler evnen til sprogligt at løse konflikter
  • Om barnet viser interesse for rim og remser og sange
  • Om barnet viser interesse for/ leger med bogstaver, tal, bøger og spil