Indledning

Sociale relationer skabes gennem leg og samvær med andre børn og voksne. At barnet fungerer godt socialt er en forudsætning for, at det kan udvikle sig positivt, såvel menneskeligt som med hensyn til færdigheder. Barnet har brug for at være en del af fællesskabet, da det derigennem oplever samhørighed, at det har en betydning for andre, at det føler sig værdsat og derved udvikler et større selvværd.


Mål

  • Anerkendelse og respekt for hinanden
  • At barnet oplever tryghed og tillid i dets relation til både børn og voksne
  • At barnet inddrages og opmuntres til at blive en aktiv deltager i demokratiske processer
  • At alle børn indgår i betydningsfulde relationer


Eksempler på aktiviteter

Leg: Det er først og fremmest igennem legen, at barnet udvikler sociale kompetencer, og hvor det lærer noget om sig selv og andre. Gennem eksperimenterende handlinger i legen tilegner barnet sig nye færdigheder, stiller sig selv opgaver, løser problemer og konflikter og udtrykker sig selv.

Morgensamling: vi holder hver dag morgensamling hvor barnet bl.a. opmuntres til at deltage aktivt i demokratiske processer.

Under samlingen vil barnet bl.a. få kendskab til vente på tur og lytte til de andre børn og voksne.

Vi arbejder med materialet fra ” fri for mobberi”


Fysiske læringsrum

I Børnehaven Asketræet har vi forskellige lokaler, der giver barnet mulighed for at udvikle sociale kompetencer. Vi har små rum, der giver barnet mulighed for ro og fordybelse i legen uden indblanding fra de voksne. Derved skaber barnet dets egne erfaringer i forhold til sociale relationer. Vi giver ligeledes barnet muligheder for fysiske lege og rollelege via f.eks. legepladsen, hallen, multibanen og skolens legeplads. Der gives mulighed for at lege i såvel små som store grupper.


Psykisk læringsrum

I Børnehaven Asketræet giver vi barnet mulighed for at vise dets følelser, og vi respekterer og anerkender det. Derved oplever barnet tryghed og tillid i dets relation til børn og voksne. Derforuden lægger vi vægt på et trygt miljø, hvor vi accepterer hinandens forskelligheder og der igennem forebygger mobning.


Tegn

Når vi ser efter om barnet udvikler sociale kompetencer, ser i bl.a. efter følgende tegn:

  • Færre konflikter
  • At barnet får kendskab til de sociale spilleregler
  • At barnet indgår i samspil med de andre børn