Den lille børnehave tæt på Nibe

Børnehaven bygger på 4 hjørnesten:

  • Natur og udeliv (vi bruger den dejlige natur i vores nærmiljø i stor grad, samt arbejder med jord til bord)
  • Kropslighed (vi bruger vores skolehal til leg og bevægelse, samt skal arbejde med Yoga og relax)
  • Musik (vi arbejder med musik som en vigtig del af hverdagen og har besøg af skolens musiklærer en gang om ugen)
  • Sproglig opmærksomhed (vi har dagligt stort fokus på sprogligheden og en gang om ugen har vi besøg af en lærer fra skolen, hvor vi sætter yderligere fokus på sproglig opmærksomhed)

Børnehaven har plads til 22 børn i alderen 3 år til skolestart.

Vi afgav ved sommerferien hele 6 af 9 børn til vores skoledel, der er blevet en naturlig del af børnenes verden. Dette igennem vores arbejde med miniskole, der starter op ved nytår for de børn, der skal i skole til sommer. Vi har fortsat vores udgangspunkt i børnehaven, mens vi besøger skoledelen i større og større grad i løbet af året.

Børnehaven har tilknyttet 3 faste pædagoger, der bliver suppleret af en løst tilknyttet pædagog. Nomeringen er derfor god hos os, og det giver netop muligheden for nærvær og tryghed for barnet.

Børnene ses både som en gruppe og som opdelt i aldersgrupper med hver deres kontaktpædagog, der hele tiden arbejder med det enkelte barns kompetencer. Alle tre pædagoger er selvfølgelig en enhed, men man ved altid, hvem der har ekstra øje for mit barn.

Vi er en del af hele Vokslev Friskoles arbejde med børn, hvorfor der er mulighed for at børnene kan fortsætte på skolen efter børnehavetiden. Vi har derfor også tilgang til skolens mange muligheder, som eksempelvis hallen, musiklokalet og billedkunst.