Indledning

Vi ser den alsidige personlige udvikling, som det fundament, der er en forudsætning for barnets læring inden for de øvrige fem læreplanstemaer. At arbejde med den alsidige personlige udvikling, er at have fokus på barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.
Barnets alsidige personlige udvikling trives bedst i en omverden der er anerkendende, lydhør og medlevende. Det er vigtigt at anerkende hvert barn, som et unikt individ, der har ret til at give udtryk for holdninger, behov og følelser. Barnet skal opleve, at det gør en forskel om hun/han er i børnehaven eller ej, og at det er en vigtig del af fællesskabet. Samtidig med at barnet skal have mulighed for at opleve sig selv som et afholdt og værdsat individ, der er beskyttet af et fællesskab, skal det også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre børn og voksne.


Mål

  • At skabe mulighed for at barnet oplever sig som værdifuld og accepteret deltager i og medskaber af et socialt og kulturelt fællesskab.
  • At barnet får mulighed for at kunne tilegne sig erfaringer med at kunne bearbejde modstand, konflikter og frustration.
  • At barnet lærer at indtage egne holdninger og forsvare dem med respekt og forståelse for, at forskellige holdninger kan trives side om side (og inspirere hinanden)
  • At barnet udvikler selvværd og selvtillid i et positivt samspil med andre
  • At barnet bliver selvhjulpen


Eksempler på aktiviteter

For at understøtte barnets alsidige udvikling tager vi ansvar for, at etablere nære relationer til det enkelte barn, så det føler sig tryg, værdsat og som en del af fællesskabet. Det sociale fællesskab er af afgørende betydning for barnets alsidige udvikling. Børn har brug for at lære at tackle de forskellige situationer og følelser der opstår i fællesskabet. Det gælder alt lige fra konflikthåndtering, venskab, sorg, glæde etc. Vi er vigtige medspillere, når børn skal gøre følelsesmæssige erfaringer. For at blive et robust og alsidigt menneske er det vigtigt, at vi giver børnene lov til at udfolde og afprøve egne potentialer ved blandt andet at give mulighed for at øve sig i både at give og modtage, se andre og selv blive set. Det er vigtigt at vi giver gode muligheder for leg, da legen indeholder mange aspekter som er med til at udvikle barnet. Igennem legen forhandles der, man lærer om kompromiser, evnen til at dele samt forskellighed. Alle erfaringer, der i høj grad bidrager til barnets alsidige udvikling.


Fysiske læringsrum

Vi har forsøgt at skabe rammer i børnehaven, som både er forudsigelige og udfordrende. Rammerne er bl.a. fleksible således at de kan ændres efter behov. Vi har indrettet os såvel ude som inde med henblik på at skabe ro, plads til fordybelse samt leg. Vi planlægger dagligt en bred vifte af aktiviteter afstemt efter barnets alder og udvikling. Vi prøver at skabe et hyggeligt ude- og inde miljø. Stearinlys om morgenen, når det er mørkt, lidt blomster eller anden udsmykning. Alle børn har en fast base i huset og tilhører en gruppe med primære voksne.


Psykisk læringsrum

I vores børnehave giver vi barnet mulighed for at udfolde sig og afprøve sig selv. Vi giver mulighed for at forfølge små ideer, skabe egne projekter og oplever, at de børn og voksne, de er sammen med i institutionen, anerkender dem for deres indsats. Vi skaber et miljø, hvor børn–børn og børn-voksne har en god og ordentlig omgangstone. Desuden vægter vi at være positive, anerkendende og tydelige voksne der, der tør sige ja, men også tør sige nej. Trygge og udfordrende hverdagsrammer giver barnet mulighed for løbende personlig udvikling. I hverdagen giver vi børnene mulighed for at udforske sig selv, deres medmennesker og deres omverden. Hvis vi som voksne responderer med interesse, anerkendelse og tilpasse udfordringer får børnene oplevelsen af at have betydning og høre til. ( Her igennem får børnene mulighed for at udforske deres egne grænser, øve sig i at sige fra og til, og på samme tid opnå større selvforståelse.)


Tegn

  • At barnet viser tro på sig selv
  • At barnet tør tage en udfordring og er vedholdent
  • At barnet er nysgerrig og har gå på mod i forhold til stillede opgaver, samt i samværet og kontakten med andre børn og voksne.
  • At barnet kan sætte grænser for sig selv og andre
  • At barnet, alt efter alder kan give ”plads” til andre børns ønsker og behov