Indledning

Barnet skal have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø. Barnet skal kunne erfare naturen med alle sanser samt opleve den som et ”rum” for fantasi og leg.


Mål

 • At give barnet kendskab til årets gang, årstidernes skift, vejret naturfænomener, dyr og planter, ild, jord, vand og luft.
 • At give barnet kendskab til naturen i vores lokalområde.
 • At give barnet mulighed for sanseoplevelser.
 • At lære barnet at respektere og værne om naturen.
 • At indsamle naturens materialer til forskellige aktiviteter.
 • At være undrende, nysgerrige og begejstrede sammen med børnene.


Eksempler på aktiviteter

 • At færdes mest muligt i naturen
 • Tale om det vi ser og finder i naturen
 • Klatre i træer
 • Bygge huler
 • Finde dyrespor, plukke blomster, samle sten osv.
 • Emneuger – f.eks.: fra jord til bord eller høst.
 • Skabe sanseoplevelser i naturen – f.eks. mærke sand, vand, sten, bark osv.
 • Lave mad over bål.


Fysiske læringsrum

 • Skoven
 • Marker og enge omkring børnehaven
 • Huul Mølle
 • Åen
 • Legepladsen
 • Området omkring skolen
 • Naturlegepladsen i Skall skoven
 • Redskaber til brug i naturen – f.eks. fiskenet, spande og skovle, forstørrelsesglas o.lign.


Psykisk læringsrum

 • At barnet møder voksne som viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen.


Tegn

 • Barnet udviser glæde og interesse ved at være i naturen.
 • Barnet bliver mere undersøgende og spørgende.
 • Barnet lærer at respektere og værne om naturen.
 • At barnet deltager aktivt i aktiviteterne i naturen.