Indledning

Vi vil skabe et miljø, hvor barnet får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forskellige kulturelle traditioner.

Vi vil styrke barnets forskellige udtryksformer og værdier ved at give det adgang til materialer og oplevelser, som kan udvikle dets kulturelle nysgerrighed.


Mål

 • At barnet møder voksne, der formidler kultur og støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer.
 • At barnet har adgang til materialer, redskaber (og moderne medier)
 • At barnet deltager i kulturelle traditioner og kulturelle tilbud i nærmiljøet.


Eksempler på aktiviteter

 • Vi holder bl.a. fastelavn, påske, jul, gallafest, bedsteforældredage, og maddage.
 • Vi deltager i kulturelle aktiviteter ude af huset så som teater, biblioteket, bogbussen og arrangementer på skolen.
 • Vi synger, danser og laver musik og dramatik.
 • Vi læser og hører historier og fortællinger. Vi ser læste historier som film.
 • Vi tegner, maler, klipper og klistrer
 • Vi har motorik og bevægelse
 • Vi fejrer børnenes fødselsdage


Fysisk læringsrum

 • Børnehavens rum så som dukkerum og udklædning
 • Skolens lokaler så som musik, kreativ og hallen
 • Biblioteket
 • Lokalområdet


Psykisk læringsrum

 • Planlægge, igangsætte og inspirere til kreative udfoldelser
 • Motivere til aktiviteter
 • Give mulighed for spontanitet
 • Anerkende ideer
 • Introducere kulturelle traditioner


Tegn

 • At barnet viser glæde og interesse for aktiviteterne
 • At barnet viser nysgerrighed, dvs. er spørgende, undersøgende og eksperimenterende
 • At barnet selv tager initiativ til kreative aktiviteter