Indledning

Barnets kropslighed er både en forudsætning og et udtryk for dets udvikling og læring. Derfor vil vi give barnet mulighed for at færdes i varierende (bevægelsesmiljøer), som kan stimulere dets sanser og være udviklende i forhold til dets motorik og bevægelsesglæde.


Mål

 • At støtte barnet i dets motoriske udvikling, ved at tilbyde forskellige former for bevægelse (både fin- og grovmotoriske aktiviteter)
 • At give barnet positive oplevelser ved at bevæge sig.
 • At give barnet mulighed for at tilegne sig og udforske verden gennem sanserne.
 • At give barnet kendskab til egen krop og sundhed.


Eksempler på aktiviteter

 • Udeliv
 • Fangelege
 • Sanglege
 • Boldspil
 • Forhindringsbane
 • Emneuger – f.eks.: sund mad eller hvad kan min krop ?
 • Forhindringsbane
 • Gymnastikredskaber
 • Finmotorik: male, klippe, tegne, klistre, sy, lave perler, spise o.lign


Fysiske læringsrum

 • Legepladser
 • Hallen
 • Puderum
 • Fodboldbanen
 • Multibanen
 • Udetur


Psykisk læringsrum

 • Give mulighed for at aktiviteterne kan foregå i mindre grupper
 • De voksne igangsætter og inspirerer til kropslig bevægelse.


Tegn

 • Et gladere barn
 • Et mere bevægeligt barn
 • Se efter om barnet udtrykker glæde og engagement i aktiviteterne.
 • At barnet tør prøve nye udfordringer
 • Se om barnet er igangsætter
 • (større koncentrationsevne)