Vi vil sikre os, at vi når målene i læreplanen ved:

  • At vi dokumenterer og løbende evaluerer på vores hverdag – f.eks. på personalemøder. Vi vil være synlige og tydelige i, hvad det er, vi laver, og hvad det er, vi gerne vil. Synlig dokumentation er f.eks. billeder, udstillinger, opslag, hjemmesiden/intra, nyhedsbreve, månedsplaner, information på tavlerne m.m.
  • Vi vil evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på personalemøder, forældremøder, forældrerådsmøder, pædagogiske dage og ved forældresamtaler.
  • Vi vil, hvor det giver mening, inddrage børnene i evaluering af vores aktiviteter, indretning og vores hverdag i øvrigt.
  • At vi voksne skaber tid og rum til fordybelse og forundring og dermed grobund for læreprocesser
  • At vi har et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med forældre og vores eksterne samarbejdspartnere således at vi sammen kan skabe de bedste betingelser for et godt børneliv.
  • Vi vil gennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de ”tegn” vi har opstillet i vores læreplan.